Organizers

Steering Committee of WZEE’16

Main Branch of  PTETiS
prof. Krzysztof Kluszczyński    Chair
prof. Andrzej Demenko   V-ce Chair, Chair of Electrical Engineering Committee, Polish Academy of Sciences, Editor-in-Chief of Archives of Electrical Engineering
prof. Włodzimierz Kałat
dr Marcin Wesołowski
dr hab. Ryszard Niedbała
prof. Wojciech Jarzyna
prof. Marian Łukaniszyn
prof. Witold Machowski
prof. Barbara Ślusarek
prof. Dariusz Świsulski

Chairs of Local Branches of PTETiS
prof. Andrzej Sikorski  O/Białystok
prof. Jan Mućko         O/Bydgoszcz
prof.Jan Szczygłowski   O/Częstochowa
prof. Ludwik Referowski         O/Gdańsk, Honorary Member
prof. Marian Pasko      O/Gliwicko-Opolski
prof. Andrzej Kapłon    O/Kielce       Conference Chair
prof. Barbara Florkowska        O/Kraków
prof. Henryka D. Stryczewska    O/Lublin
prof. Wanda Gryglewicz-Kacerka          O/Łódź
prof. Lech Nowak        O/Poznań
prof. Lesław Gołębiowski        O/Rzeszów
prof. Ryszard Sikora    O/Szczecin, Honorary Member
prof. Stanisław Wincenciak      O/Warszawa
prof. Czesław Kowalski  O/Wrocław
prof. Grzegorz Benysek  O/Zielona Góra

Audit Commission of  PTETiS Central Branch
prof. Roman Nadolski    Chair, Honorary Member
prof. Andrzej Wac-Włodarczyk
dr Jadwiga Bek
prof. Krystyna Macek-Kamińska
prof. Mirosław Świercz

Honorary Members of PTETiS
prof. Jerzy Hickiewicz
prof. Tadeusz Janowski
prof. Marian P. Kaźmierkowski
prof. Jacek Przygodzki
prof. Henryk Tunia

Representatives of the Polish Academy of Sciences (PAN)
prof. Zbigniew M. Ciok          Honorary Member
prof. Tadeusz Kaczorek          Honorary Member
prof. Józef Korbicz
prof. Kazimierz Zakrzewski      Honorary Member

Representatives of the foreign Universities cooperating with PTETiS
prof. Stefan Tadeusz Kulig      Prof. University of Dortmund
prof. Andreas Ahrens    Prof. University of Wismar
prof. Dieter Schott     Prof. University of Wismar

Representatives of Societies cooperating with PTETiS
Piotr Szymczak  Chair SEP
Mariusz Malinowski      Chair of Poland Section IEEE

Editors-in-Chief of scientific jurnals
prof. Mariusz Malinowski         Chair of Poland Section IEEE
prof. Tadeusz Skubis    Editor-in-Chief of Pomiary Automatyka Kontrola
prof. Sławomir Tumański         Editor-in-Chief of Przeglądu Elektrotechnicznego
prof. Krzysztof Woliński        Editor-in-Chief of  Wiadomości Elektrotechnicznych
prof. Iwo Cholewicki    Editor-in-Chief of  Śląskich Wiadomości Elektrycznych

 

 

Organizing committee:

Lesław Gołębiowski
Kazimierz Buczek
Grzegorz Masłowski
Damian Mazur
Tadeusz Kwater
Marek Gołębiowski
Marek Bolanowski
Andrzej Paszkiewicz
Henryk Wachta
Marcin Leśko
Krzysztof Baran
Bartosz Pawłowicz
Mateusz Tybura
Andrzej Pytel
Mateusz Salach
Michał Sierpiński