Organizatorzy

Komitet naukowy:

Zarząd Główny PTETiS
Krzysztof Kluszczyński Przewodniczący ZG PTETiS
Andrzej Demenko Z-ca Przewodniczącego ZG PTETiS, Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, Redaktor Naczelny Archives of Electrical Engineering
Włodzimierz Kałat Z-ca Przewodniczącego ZG PTETiS
Marcin Wesołowski Sekretarz ZG PTETiS
Ryszard Niedbała Skarbnik ZG PTETiS
Wojciech Jarzyna Członek ZG PTETiS, Prodziekan  ds. Nauki Wydziału EiI Politechniki Lubelskiej
Marian Łukaniszyn Członek ZG PTETiS, Dziekan Wydziału EAiI Politechniki Opolskiej
Witold Machowski Członek ZG PTETiS
Barbara Ślusarek Członek ZG PTETiS
Dariusz Świsulski Członek  ZG PTETiS, Prodziekan ds. Organizacji Studiów Wydziału EiA Politechniki Gdańskiej

Główna Komisja Rewizyjna PTETIS:

Roman Nadolski  Przewodniczący GKR, Członek Honorowy PTETiS
Andrzej Wac-Włodarczyk Z-ca Przewodniczącego GKR, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Lubelskiej
Jadwiga Bek Sekretarz GKR
Krystyna Macek-Kamińska Członek GKR, Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Opolskiej
Mirosław Świercz Członek GKR

Członkowie Honorowi PTETIS:

Jerzy Hickiewicz Członek Honorowy PTETiS
Tadeusz Janowski Członek Honorowy PTETiS
Marian P. Kaźmierkowski Członek Honorowy PTETiS, b. Dziekan Wydziału IV PAN, Członek koresp. PAN
Jacek Przygodzki Członek Honorowy PTETiS
Henryk Tunia Członek Honorowy PTETiS

Przedstawiciele PAN:

Zbigniew M. Ciok Członek rzecz. PAN, b. przewodniczący ZG PTETiS, Członek Honorowy PTETiS
Tadeusz Kaczorek  Członek rzecz. PAN, Członek Honorowy PTETiS
Józef Korbicz Członek koresp. PAN
Kazimierz Zakrzewski Honorowy Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, Członek Honorowy PTETiS

Przedstawiciele uczelni zagranicznych współpracujacych z PTETIS:

Stefan Tadeusz Kulig Prof. Uniwersytetu w Dortmundzie
Andreas Ahrens Prof. Uniwersytetu w Wismarze
Dieter Schott Prof. Uniwersytetu w Wismarze

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji współpracujących z PTETIS:

Piotr Szymczak Prezes ZG SEP
Mariusz Malinowski Przewodniczący Sekcji Polskiej IEEE

Redaktorzy Naczelni wydawnictw naukowych:

Tadeusz Skubis Redaktor Naczelny Pomiary Automatyka Kontrola
Sławomir Tumański Redaktor Naczelny Przeglądu Elektrotechnicznego
Krzysztof Woliński Redaktor Naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych
Iwo Cholewicki Redaktor Naczelny Śląskich Wiadomości Elektrycznych

 

Komitet Organizacyjny

Lesław Gołębiowski
Kazimierz Buczek
Grzegorz Masłowski
Damian Mazur
Tadeusz Kwater
Marek Gołębiowski
Marek Bolanowski
Andrzej Paszkiewicz
Henryk Wachta
Marcin Leśko
Krzysztof Baran
Bartosz Pawłowicz
Mateusz Tybura
Andrzej Pytel
Mateusz Salach
Michał Sierpiński