rejestracja

Registration

Rejestracja
Nazwisko:
Imię:
Tytuł i stopień naukowy:
Instytucja:
Adres (do rachunku)*:
NIP wpłacającego:
Tel./fax :
e-mail:
Adres do korespondencji:
Dodatkowe informacje dla organizatorów:
Zgłaszam referat (tytuł):
* PTETiS nie jest płatnikiem VAT.