Tematy

Celem konferencji jest integracja naukowa nowego interdyscyplinarnego środowiska z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki.

W MIARĘ ZGŁASZANYCH REFERATÓW BĘDĄ TWORZONE NOWE – SPÓJNE TEMATYCZNIE – SESJE

– modele matematyczne elementów i układów energoelektronicznych,
–  metody i narzędzia modelowania i symulacji wybranych układów elektrotechniki,
–  nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne elektrotechniki,
–  przetwarzanie, optymalizacja oraz obróbka sygnałów,
–  automatyzacja i sterowanie maszynami elektrycznymi,
–  metody obliczeń pól elektromagnetycznych,
–  oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy oraz środowisko,
–  nowe wyniki badań z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz dziedzin pokrewnych.
–  zabezpieczenia urządzeń przed przepięciami elektromagnetycznymi,
–  praktyczna realizacja układów, podzespołów i ich zastosowań.
– Komputerowe wspomaganie analiz inżynierskich
– Symulacje komputerowe w procesie projektowania
– Komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania
– Zarządzanie procesem projektowym
– Programowanie obróbki wieloosiowej
– Nadzorowanie i diagnostyka procesów wytwarzania
– Informatyka w kontekście sieci i systemów złożonych
– Wiek XXI – wiekiem wiedzy i/lub systemów złożonych

Prezentowane referaty powinny koncentrować się na projektowaniu, konstrukcji, eksploatacji, serwisowaniu i diagnozowaniu systemów mechatronicznych (zrobotyzowanych liniach produkcyjnych, zautomatyzowanych układach napędowych, zintegrowanych systemach wytwarzania, robotach, samochodach, samolotach, układach energetyki niekonwencjonalnej, magazynach energii itp.) oraz nowoczesnych elementach mechatroniki (aktuatory elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, przetworniki elektromechaniczne o wielu stopniach swobody, sensory, czujniki optoelektroniczne i piezoelektryczne, urządzenia z użyciem SMART Materials (materiałów inteligentnych typu Shape Memory Alloy SMA, płynów magnetycznych i magnetoreologicznych itp.)

 

Sekcja oświetleniowa:
– pomiary kolorymetryczne
– zastosowanie promieniowania optycznego
– światło w środowisku
– psychofizjologia widzenia
– oświetlenie
– wpływ oświetlenia na organizmy żywe
– źródła światła
– osprzęt oświetleniowy
– sieci i instalacje oświetleniowe
– światłowody
– zastosowanie promieniowania laserowego
– oświetlenie a architektura